Podatek dochodowy za rok 2018


Co zabrać ze sobą na umówione spotkanie w sprawie rozliczenia podatkowego?


Dla posiadających "id kaart" - trzeba ja mieć przy sobie razem z pinem do karty.

 

 1. Dochody osiągnięte tylko na terenie Belgii bez odliczania żadnych ulg: wystarczy tylko mieć ze sobą “id kaart” i pin do karty, ponieważ dochody osiągnięte na terenie Belgii są już na stronie urzędu skarbowego.

 2. Dochody osiagniete poza Belgią, np. z pracy, z działalności gospodarczej lub emerytury; zaświadczenie z urzędu skarbowego z Polski o dochodach na druku europejskim "Zaświadczenie kraje UE / EOG” lub zaświadczenie o dochodach i tłumaczenie na język niderlandzki.  Z Holandii „jaaropgaaf”.

 3. Jak ktoś ma do odliczenia ulgi podatkowe, takie jak:
 • Dodatkowe ubezpieczenie emerytalne "pensioensparen"- atest z banku
 • Ubezpieczenie na życie “levensverzekering” - atest z banku lub ubezpieczalni
 • Dzieci do 12 roku życia, pozostające poza godzinami szkolnymi pod opieka szkoły lub świetlicy - atest ze szkoły, żłobka lub ośrodka wakacyjnego
 • Alimenty - przelewy bankowe ( za pierwszym razem zalecane jest dołączenie; potwierdzenie stopnia pokrewieństwa lub wyrok sadowy, zaświadczenie o zameldowaniu jeśli alimenty są wysyłane za granice, zaświadczenie ze szkoły jeśli dziecko ma więcej niż 18 lat)
 • Darowizny na instytucje charytatywne- atest z organizacji
 • Kredyt na dom lub mieszkanie - atest z banku
 • Zakup czeków usługowych ‘dienstencheques’ - atest z sodex

Atesty z kredytu i sodexo, nie trzeba przynosić, jak ktoś ma „id kaart” i pin, ponieważ są dostępne online. Inne mogą być, ale nie zawsze są, więc lepiej je mieć przy sobie.


 Nie -rezydenci podatkowi

 1. Osoby niemające meldunku w Belgii, które osiągnęły dochód podlegający opodatkowaniu w Belgii.

 

 1. Osoby, które są zameldowane w Belgii, ale ich centrum życia znajduje się w innym kraju, tam, gdzie mieszka ich rodzina. Np. mąż przebywa w Belgii, jest tutaj zameldowany, ale również posiada stały meldunek razem z rodzina w Polsce. Jest w Belgii tylko i wyłącznie ze względów zawodowych, nie tracąc więzi rodzinnych z zona i dziećmi, które mieszkają w innym kraju.

 

Nie- rezydenci podatkowi Belgii mają inne terminy rozliczeń podatkowych.

Od drugiej połowy września do końca października urząd skarbowy zacznie wysyłał formularze podatkowe dla nie-rezydentów. Na dokumentach będzie data, do której urząd skarbowy powinien otrzymać z powrotem uzupełniony formularz.

 

Dla tych co będą rozliczać się pierwszy raz jako nie-rezydencji, urząd skarbowy nie wysyła automatycznie formularzy podatkowych. Za pierwszym razem trzeba zarejestrować się w urzędzie skarbowym w Brukseli i poprosić o wysłanie formularza podatkowego. Robi się to przez internet. Rejestracją i prośbą o wysłanie formularza podatkowego dla nie-rezydentów też zajmuje się nasze biuro.

Jak już przyjdzie formularz podatkowy trzeba go uzupełnić i odesłać dołączając do niego:

 • Dochody z Belgii – wszystkie zestawy roczne „ fiscale fiches ”
 • Dochody z Polski lub ich brak - „Zaświadczenie kraje UE / EOG” z urzędu skarbowego w Polsce (na zaświadczeniu powinien widnieć podział na dochody osiągnięte w Polsce i w Belgii)
 • Akt ślubu - druk europejski
 • Aktu urodzenia dzieci - druk europejski
 • Potwierdzenie wspólnego meldunku (gmina) - plus tłumaczenie
 • Zaświadczenie o dochodach żony lub ich brak- druk europejski "Zaświadczenie kraje UE / EOG”
 • Dla pełnoletnich dzieci dobrze jest dołączyć zaświadczenie o dochodach lub ich brak – druk europejski "Zaświadczenie kraje UE / EOG” i zaświadczenia ze szkoły, ze się jeszcze uczą


Serdecznie zapraszam
Barbara Salwin